Logo og visuel identitet Friluftsrådet

NyT logo og visuel identitet

For Friluftsrådet har vi udviklet en komplet visuel identitet indeholdende logo, grafiske elementer og en masse forskellige materialer. Alt med mulighed for at bynavn, årstal og dato kan ændres fra år til år – så Friluftsfestivallen kan bevare sin identitet selvom den bliver afholdt forskellige steder i landet.

  • Logo  • 
  • Identitet  • 
  • Tryksager