Navn, logo og visuel identitet Mojo Café

Cafélogo på Gran Canaria

For Mojo Café har vi udviklet logo og visuel identitet. En profil præget af brændt rød og en nordisk blå. Vi har skabt mulighed for at arbejde med identiteten på mange foskellige medier og med mulighed for brug af flere specialtegnede mønstre.

 

  • Navn  • 
  • Logo  • 
  • Identitet  • 
  • Tryksager